Pochod Bukovnem

Na dalším stanovišti. Dita se snaží navést Kesku.