logo

  o Imirkovi     Výstavy     Zkoušky  Nikdy nezapomeneme
IMIR FROM KTS PLASY
(? X ?)

* 16.6.2004 - † 30.9.2019  Odsoudili tě k smrti - jen kvůli stáří a nemoci.

  Změnili jsme tvůj osud, dali ti nový domov, teplo, léky, péči ...

  Snažili jsme se ti vše vynahradit.

  Snažili jsme se ti dát vše, cos nikdy nepoznal.

  Snažili jsme se prodloužit tvůj život co nejdéle a nejlépe.

  I ty ses snažil - snažil ses chodit, snažil ses užít si každý okamžik,
  který ti byl dán.

  Nezanevřel si na lidi, ani na život. Milovals všechny a všechno.

  Když pohasly hvězdy ve tvých očích, když by se každá další minuta stala
  utrpením namísto radosti, odešel jsi. Odešel jsi mi v náručí s vědomím,
  že jsi byl moc milován a budeš tu chybět.
  Děkuju ti za důvěru kterou jsi mi dal, děkuju ti, že jsem směla
  těch krutě krátkých 9 měsíců žít s tebou.

SBOHEM  MŮJ  IMIRKU!