logo

  Termíny     Řády     Tituly  STUŽKY - TITULY - ČEKATELSTVÍ
STUŽKY

Ocenění psa se provádí zadáním známky a barevným označením (stužka, rozeta apod.)

 TŘÍDA    ZNÁMKA    ZKRATKA    POŘADÍ  
 dorostu   - velmi nadějný  
 - nadějný
 VN
 N
 určuje se pořadí prvních čtyř jedinců  
 nezadává se titul Vítěz třídy  
 mladých
 mezitřída
 otevřená
 pracovní
 šampionů (ev. vítězů) 
 veteránů
 čestná

 - výborný
 - velmi dobrý
 - dobrý
 - dostatečný 
 V
 VD
 D
 Dost.
 stanovuje se pořadí prvních čtyř jedinců  
 oceněných známkou Výborná či Velmi dobrá  


Uvedená klasifikace musí odpovídat těmto definicím:

výborná
Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard, je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.

velmi dobrá
Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.

dobrá
Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady.

dostatečná
Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho.

diskvalifikace
Toto hodnocení obdrží pes který neodpovídá typu požadovanému standardem plemene; vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo je agresivní; vykazuje abnormality varlat, anomálii čelisti; má barvu nebo strukturu srsti neodpovídající standardu plemene nebo vykazuje zjevné známky albinismu. Tato známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví a psům kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene. Důvod diskvalifikace musí být uveden v posudku.

neposouzen
Toto hodnocení se zadává psovi, který se nepohybuje, stále skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž znemožňuje posoudit krok a pohyb nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu nebo varlat. Dále toto hodnocení může obdržet pes s trvalými následky po úrazu, nebo jsou-li patrné stopy operací nebo úprav, které naznačují, že vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího. Toto hodnocení je také zadáno v případě „double handlingu“ (t.j. upoutávání pozornosti psa z vnějšku kruhu), který je striktně zakázán. Důvod, pro nějž bylo zadáno hodnocení NEPOSOUZEN, musí být uveden v posudku.

U psa, který se k posouzení nedostavil, se v seznamu výsledků uvádí NENASTOUPIL.

V posudkovém listu může být vedle známky a stanoveného pořadí uveden i počet psů, kteří v dané třídě soutěžili.
TITULY

Vítěz třídy - VT
Může být udělen na oblastních nebo krajských výstavách jedincům, kteří získali ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění výborný 1. V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy může být tento titul udělen v každé třídě.

Oblastní a krajský vítěz - OV, KrV
Může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů, a to na oblastní nebo krajské výstavě.

Klubový vítěz - KV
Podmínky pro udělení titulu Klubový vítěz, Klubový vítěz mladých a Klubový vítěz veteránů upravuje statut příslušného klubu (zejména je stanoven minimální věk psa, stanoveny podmínky pro členství majitele v klubu a pod). Uděluje se pro každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendářním roce a zpravidla se zadává nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence výborných 1 - CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů.

Vítěz speciální výstavy - VSV
Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.

Vítěz speciální výstavy mladých
Titul může být udělen psovi i feně výbornému 1, CAJC.

Vítěz speciální výstavy veteránů
Titul může být udělen psovi i feně výbornému 1 z třídy veteránů.

Národní vítěz - NV
Nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.

Nejlepší mladý plemene – Best of juniors BOJ
Nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence výborných 1 - CAJC.

Nejlepší veterán plemene – Best of veterans BOV
Nejlepší pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1. Titul může být zadáván jen na výstavách se zadáváním CAC.

Vítěz plemene – Best of breed BOB
Do soutěže nastupují pes a fena s titulem CAJC, pes a fena se známkou V1 z třídy veteránů a nejlepší dospělí jedinci pes a fena ( např. NV, CACIB, VSV, KV). Na klubových a speciálních výstavách postupuje do soutěže i výborný 1 z třídy čestné. Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC.

Nejlepší z opačného pohlaví - Best of Opposite Sex BOS
Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes nebo fena s titulem CAJC, pes nebo fena se známkou V1 z třídy veteránů a nejlepší dospělí jedinci pes nebo fena (NV, CACIB, VSV, KV) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB. Na klubových a speciálních výstavách postupuje do soutěže i výborný 1 z třídy čestné.

Nejlepší dospělý pes a fena plemene
Do soutěže nastupují V1 CAC z třídy otevřené, mezitřídy, pracovní a vítězů /šampionů. Titul se zadává na výstavách, kde se nezadává jiný tomu odpovídající titul (např.CACIB, NV, VSV, KV)Tituly zadávané na národních a mezinárodních výstavách v rámci závěrečných soutěží:

Vítěz skupiny FCI - BIG
Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI.

Juniorský vítěz skupiny FCI - JBIG
Do soutěže nastupují všichni vítězové mladých (BOJ) příslušné skupiny FCI.

Vítěz dne - BOD
Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin (BIG) z jednotlivých dnů vícedenních výstav. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Juniorský vítěz dne - JBOD
Do soutěže nastupují všichni juniorští vítězové skupin(JBIG) z jednotlivých dnů vícedenních výstav. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Vítěz výstavy - BIS
Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin (BIG) u jednodenních výstav nebo Vítězové jednotlivých dnů (BOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Juniorský vítěz výstavy - JBIS
Do soutěže nastupují všichni Vítězové mladých skupin (BIG) u jednodenních výstav nebo Nejlepší mladí dne (JBOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
ČEKATELSTVÍ

CAJC - čekatelství českého šampionátu krásy mladých
může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně - ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní

CAC - čekatelství českého šampionátu krásy
může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně - ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů/šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

r.CAC může být zadáno výbornému 2 - psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů/šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

CAC ČMKU - Čekatelství výstavního šampionátu ČMKU zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Výstavní šampion ČMKU a musí být uveden v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat čekatelství CAC ČMKU.

CACIB - čekatelství mezinárodního šampionátu krásy
může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 - CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů

r.CACIB
může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci - psovi i feně. Do této soutěže postupují: výborný 2 r.CAC ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1 - CAC z ostatních tříd.

Ve všech třídách mimo třídy mimo konkurenci je rozhodčí povinen stanovit pořadí prvních čtyř. Stanovuje se pořadí ve třídě nikoliv ve známce a to z jedinců oceněných známkou nadějný, velmi nadějný v třídě dorostu a výborný nebo velmi dobrý v ostatních třídách( může se tedy stát že je pořadí např. určeno následovně: V1,V2, VD3, VD4 )

Žádný z titulů není nárokový !