logo

  Termíny     Řády     Tituly  ZV - PZ - LZR - MFTR - SZVP - VZPR - BZ - ZPR - PŘEDMĚTY ZKOUŠEKZKOUŠKY VLOH retrieverů - ZV
odhalují vrozené vlohy psa.

 PŘEDMĚT 
 NEJNIŽŠÍ ZNÁMKY 
 KOEFICIENT 
 MAX. 
 POČET 
BODŮ
I.
II.
III.
 1. Nos
3
3
2
8
32
 2. Paměť k aportu - marking 
3
2
1
6
24
 3. Vodění psa
3
2
1
4
16
 4. Chování po výstřelu
2
1
1
3
12
 5. Přinášení kachny z hluboké vody 
2
2
1
4
16
 6. Stopa vůdce
2
1
1
4
16
 7. Radost při práci
3
3
1
5
20
 8. Přinášení zvěře
2
2
1
3
12
 9. Poslušnost a ovladatelnost 
3
2
1
6
24
 Nejnižší počet bodů pro cenu 
129
103
86
 
172
PODZIMNÍ ZKOUŠKY retrieverů - PZ
kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dohledávání a přinášení drobné zvěře.

 PŘEDMĚT 
 NEJNIŽŠÍ ZNÁMKY 
 KOEFICIENT 
 MAX. 
 POČET 
BODŮ
I.
II.
III.
 1. Nos
3
3
2
8
32
 2. Slídění s dohledávkou
3
2
1
5
20
 3. Přinášení vlečené pernaté zvěře 
2
1
1
5
20
 4. Přinášení vlečené srstnaté zvěře 
3
2
1
5
20
 5. Přinášení kachny z hluboké vody 
3
2
1
4
16
 6. Chování po výstřelu
2
1
1
2
8
 7. Vodění psa
2
1
1
2
8
 8. Poslušnost a ovladatelnost
3
2
1
6
24
 9. Paměť k aportu - marking
3
2
1
4
16
 10. Přinášení zvěře
3
3
2
6
24
 Nejnižší počet bodů pro cenu 
141
112
94
 
188
LESNÍ ZKOUŠKY retrieverů - LZR
jejich absolvováním získá pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře.

 PŘEDMĚT 
 NEJNIŽŠÍ ZNÁMKY 
 KOEFICIENT 
 MAX. 
 POČET 
BODŮ
I.
II.
III.
 1. Nos
3
3
2
8
32
 2. Slídění s dohledávkou
3
2
1
5
20
 3. Přinášení vlečené pernaté zvěře 
2
1
1
5
20
 4. Přinášení vlečené srstnaté zvěře 
3
2
1
5
20
 5. Následování
3
2
1
4
16
 6. Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře 
 
 
 
 
 
     a. vodič
3
2
1
5
20+2
     b. oznamovač
3
2
1
7
28
     c. hlasič
3
2
1
8
32
 7. Chování na stanovišti v lese
2
2
1
2
8
 8. Odložení
2
1
1
3
12
 9. Chování po výstřelu
2
1
1
3
12
 10. Poslušnost a ovladatelnost
3
3
2
6
24
 11. Vodění psa
2
2
1
2
8
 12. Paměť k aportu - marking
3
2
1
4
16
 13. Přinášení zvěře
3
2
1
6
24
 Nejnižší počet bodů pro cenu 
183
146
122
 
244
MEZINÁRODNÍ FIELD TRIALS pro retrievery - MFTR

 PŘEDMĚT 
 NEJNIŽŠÍ ZNÁMKY 
 KOEFICIENT 
 MAX. 
 POČET 
BODŮ
I.
II.
III.
 1. Nos
3
3
2
8
32
 2. Poslušnost a ovladatelnost
3
3
2
6
24
 3. Radost při práci
3
2
1
4
16
 4. Chování po výstřelu
3
2
1
3
12
 5. Klid před zvěří
3
3
2
4
16
 6. Dohledávka střelené zvěře
3
3
2
6
24
 7. Přinášení zvěře
3
2
1
5
20
 8. Vodění volné
     Vodění na řemeni
3
2
1
8
2
32
8
 9. Přinášení kachny z hluboké vody 
3
3
2
4
16
 Nejnižší počet bodů pro cenu  
168
115
96
 
192
SPECIÁLNÍ ZKOUŠKY Z VODNÍ PRÁCE retrieverů - SZVP

 PŘEDMĚT 
 NEJNIŽŠÍ ZNÁMKY 
 KOEFICIENT 
 MAX. 
 POČET 
BODŮ
I.
II.
III.
 1. Přinášení 2 kachen z hluboké vody - handling 
2
2
1
6
24
 2. Přinášení kachny z hluboké vody
3
2
2
4
16
 3. Práce v rákosí
3
2
1
3
12
 4. Dohledávka pohozené kachny v rákosí 
3
2
1
5
20
 5. Chování po výstřelu
2
2
1
2
8
 6. Paměť k aportu - marking
3
2
1
4
16
 7. Přinášení zvěře
3
3
2
2
8
 8. Vodění psa
2
2
1
2
8
 9. Poslušnost a ovladatelnost
3
2
2
4
16
 10. Chování na stanovišti u vody
2
1
1
2
8
 Nejnižší počet bodů pro cenu 
102
81
68
 
136
VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY přinášení retrieverů - VZPR
jejich absolvováním získá pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře.

 PŘEDMĚT 
 NEJNIŽŠÍ ZNÁMKY 
 KOEFICIENT 
 MAX. 
 POČET 
BODŮ
I.
II.
III.
 Práce v lese
 
 
 
 
 
 1. Následování
3
2
1
4
16
 2. Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře
 
 
 
 
 
     a. vodič
3
2
2
5
20+2
     b. oznamovač
3
2
2
7
28
     c. hlasič
3
2
2
8
32
 3. Přinášení vlečené srstnaté zvěře 
3
2
1
5
20
 4. Dohledávka 2 ks srstnaté ve čtverci 50x50 m 
3
2
1
4
16
 5. Odložení
2
2
1
3
12
 6. Vodění psa
2
2
1
2
8
 7. Chování na stanovišti v lese
3
2
1
4
16
 8. Poslušnost a ovladatelnost
3
3
2
6
24
 Celkem les
108
87
72
 
144
 Práce ve vodě
 
 
 
 
 
 1. Přinášení 2 kachen z hluboké vody - handling 
3
2
1
5
20
 2. Přinášení kachny z hluboké vody
3
3
2
4
16
 3. Dohledávka pohozené kachny v rákosí
2
2
1
5
20
 4. Poslušnost a ovladatelnost
2
2
1
4
16
 Celkem voda
54
43
36
 
72
 Práce v poli
 
 
 
 
 
 1. Navádění na 2 ks pernaté - handling 
3
2
1
5
20
 2. Slídění s dohledávkou
3
2
1
5
20
 3. Přinášení vlečené pernaté zvěře
3
2
2
3
12
 4. Chování po výstřelu
2
2
1
2
8
 5. Paměť k aportu - marking
3
2
1
4
16
 6. Nos
3
3
2
8
32
 7. Poslušnost a ovladatelnost
3
2
1
6
24
 Celkem pole
99
80
66
 
132
 Přinášení
 
 
 
 
 
 1. pernaté
3
3
2
2
8
 2. kachny
3
3
2
2
8
 3. srstnaté
3
2
2
3
12
 Celkem přinášení
21
17
14
 
28
 
 
 
 
 
 
 Nejnižší počet bodů pro cenu 
282
227
188
 
376
BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY - BZ
kvalifikují retrievera jako lovecky upotřebitelného pro lov a dosled spárkaté zvěře, jejíž stopa je stará více než 12 hodin. Tyto zkoušky se zkouší podle ZŘ pro jezevčíky a teriéry, lovecké slídiče nebo honiče.
ZKOUŠKA PŘINÁŠENÍ retrieverů - ZPR

 PŘEDMĚT 
 NEJNIŽŠÍ ZNÁMKY 
 KOEFICIENT 
 MAX. 
 POČET 
BODŮ
I.
II.
III.
 Poslušnost a ovladatelnost
 
 
 
 
 
 1. Chování na stanovišti v lese
3
2
1
2
8
 2. Vodění psa
3
2
1
1
4
 3. Radost při práci
3
2
1
2
8
 4. Odložení
3
2
1
2
8
 5. Poslušnost - pole, les, voda 
3
2
1
3
12
 Celkem 
30
24
20
 
40
 Práce v poli
 
 
 
 
 
 1. Přinášení vlečené pernaté zvěře 
3
2
2
3
12
 2. Navádění na 2 ks pernaté - handling 
3
2
1
5
20
 3. Paměť k aportu - marking 
3
2
1
4
16
 Celkem 
24
20
16
 
48
 Práce v lese
 
 
 
 
 
 1. Přinášení vlečené srstnaté zvěře 
3
2
2
4
16
 2. Dohledávka 2 ks srstnaté ve čtverci 50x50 m 
3
2
1
4
16
 Celkem 
24
20
16
 
32
 Práce ve vodě
 
 
 
 
 
 1. Přinášení 2 kachen z hluboké vody - handling 
3
2
1
5
20
 2. Přinášení kachny z hluboké vody
3
3
2
4
16
 3. Dohledávka pohozené kachny v rákosí 
2
2
1
5
20
 Celkem 
42
34
28
 
56
 Přinášení
 
 
 
 
 
 1. srstnaté
3
2
2
3
12
 2. pernaté
3
3
2
2
8
 3. kachny
3
3
2
2
8
 Celkem přinášení
21
18
14
 
28
 
 
 
 
 
 
 Nejnižší počet bodů pro cenu 
153
122
102
 
204
PŘEDMĚTY ZKOUŠEK

NOS
Kvalitu nosu posuzují rozhodčí v průběhu celých zkoušek. Rozhodčí posuzují nos tak, že zvažují všechny okolnosti, zvláště vzdálenost na jakou pes zvěř navětřil, jaké jsou právě povětrnostní podmínky, síla větru, vlhkost a teplota vzduchu, povaha terénu, porost apod. Jemný nos se ukáže rychlým nalezením zvěře, rachlou reakcí při navětření zvěře, rychlým zareagováním při ztrátě stopy na vlečce a jejím rychlým znovu nalezením.

PAMĚŤ K APORTU - MARKING
Tato disciplina je specifickou vlastností retrieverů. Zkouší se na poli nebo na louce s porostem, který má odhozenou zvěř lehce zakrývat. Používá se bažant, králík, holub nebo kachna. Pes sedí nebo stojí volně vedle vůdce. Současně s výstřelem je asi 40 kroků před psem vyhozen do výšky jeden kus zvěře. Střelec stojí vedle rozhodčího, který vyhazuje zvěř. Pes s vůdcem pozorují vyhození zvěře. Pes musí zůstat klidný a pozorný. Na pokyn rozhodčího, asi po 10 vteřinách, vyšle vůdce psa pro zvěř. Pes si má zapamatovat místo dopadu zvěře a nejkratší cestou pro ni běžet. Způsob přinesení se hodnotí samostatně. Povzbuzování vůdce je dovoleno, ale soustavné povely snižují bodové ohodnocení. Retriever, který vyrazí pro zvěř samovolně bez povelu, musí být hodnocen maximálně známkou 1.

VODĚNÍ PSA
Rozhodčí před započetím disciplíny určí trasu asi 50 kroků. Vůdce se psem ji projdou jedním směrem na řemenu a zpět volně. Během zkoušky nesmí vůdce držet vodítko a usměrňovat pohyb psa. Pes má jít klidně za svým vůdcem nebo vedle jeho levé nohy, nemá ho předbíhat ani se nechat táhnout. Chyby se hodnotí podle stupně provinění. V průběhu celých zkoušek rozhodčí pozorují vodění psa vůdcem a dělají si pomocné známky. Nejvyšší známku obdrží jen ten pes, kterého vůdce nemusí v průběhu zkoušení usměrňovat.

CHOVÁNÍ PO VÝSTŘELU
Před každým psem musí být vystřeleno tak, jak to požadují jednotlivé disciplíny. Pes se má po výstřelu chovat korektně. Střelba nesmí psa ovlivnit tak, že uteče nebo se zdráhá pracovat. Bojí-li se výstřelu, nebo se po výstřelu vzdálí tak, že se nedá přivolat, dostává známku 0 a vylučuje se z dalšího posuzování. Tento důvod vyloučení se zapisuje do soudcovské tabulky. Vůdce si může střílet sám, není-li držitelem zbrojního průkazu, bude za něj střílet střelec, kterého určí pořadatel.

STOPA VŮDCE
Tato disciplina se zkouší jen na ZV. Jeden z rozhodčích podrží psa, druhý odejde s vůdcem po větru s dvěma odchylkami od přímého směru na vzdálenost 200 kroků, kde se dobře ukryjí. Jestliže je v koroně osoba psu známá, může jít také do úkrytu. Zkouška se koná v přehledném terénu, aby rozhodčí, který později psa vypustí, měl možnost vidět zakládání stopy i její sledování psem. Pes může vidět zakládání stopy asi do 20 kroků. Potom ho rozhodčí nasadí na stopu obvyklým způsobem. Známkou 0 se hodnotí pes, který po třetím nasazení na stopu nedojde ke svému vůdci.

RADOST PŘI PRÁCI
Typickým znakem retrieverů je vrozená a neutuchající radost z práce. Projevuje se tím,že pes má stále zájem o práci a soustavně plní požadované úkoly. Psi, kteří s nadšením neplní úkoly vůdce, nemají radost z práce. Při posuzování radosti z práce se hodnotí úsilí psa a vůle po dobře vykonané práci, které se projevují v průběhu celých zkoušek.

POSLUŠNOST A OVLADATELNOST
Poslušnost a ovladatelnost jsou základní dovednosti loveckého psa. Pes musí ochotně a okamžitě uposlechnout a vykonat každý hlasitý nebo jiný rozkaz svého vůdce. Nereaguje-li pes ihned na povel svého vůdce, považuje se to za chybu v poslušnosti. Pes,který z jakýchkoliv příčin neuposlechne svého vůdce a nedá se připoutat na vodítko, vylučuje se z dalšího posuzování. Když se vzdálí z vlivu svého vůdce a do 10 minut se nevrátí, vylučuje se rovněž ze zkoušek.

CHOVÁNÍ NA STANOVIŠTI V LESE
Při naháňce v lese má být pes na stanovišti naprosto klidný. Vůdce ho může mít buď volně odloženého nebo připoutaného na vodítku. Pes připoutaný obdrží vždy o jeden stupeň nižší známku. Pes nepokojný na stanovišti, kňučící, nervózní, který může zradit přibíhající zvěř a pes, který uteče z místa odložení nebo vyběhne za zdravou zvěří, se hodnotí známkou 0. Pro zkoušení této disciplíny se vůdci se psy rozestaví nejméně 50 kroků od sebe jako při obstavené leči. Honci s obvyklým lomozem nahánějí zvěř. Časový limit je 10 minut a každý vůdce po 2 minutách vystřelí loveckým způsobem.

CHOVÁNÍ NA STANOVIŠTI U VODY
Retriever musí být na stanovišti při vodní práci naprosto klidný. Vůdce může mít psa buď volně odloženého nebo připoutaného na vodítku. Pes na vodítku obdrží vždy o stupeň nižší ohodnocení. Pes nepokojný na stanovišti, kňučící, nervózní, který uteče z místa odložení nebo vyběhne za zdravou zvěří je hodnocen jedině známkou 0. Postupuje se tak, že se vůdci rozestaví asi 20 kroků jeden od druhého, jako při obstavené leči. Časový limit je 10 minut, každý vůdce vždy asi po 2 minutách vystřelí loveckým způsobem.

ODLOŽENÍ
Volně odložený pes bez známého pro něho předmětu, přivázaný na rozvinutém barvářském řemenu nebo odložený volně u známého mu předmětu musí zůstat klidně na určeném místě 5minut. Přitom se vůdce vzdálí z jeho dohledu. Po uplynutí této doby se vůdce vrátí pro psa. Ten se musí nechat v klidu upoutat na vodítko. Je-li pes při odložení neklidný a poodejde za vůdcem na vzdálenost do 10 kroků od místa odložení, nebo napne celý barvářský řemen dostane nejvýše známku 2. Když pes při odložení kňučí, štěká nebo smýká barvářským řemenem dostane jedině známku 0. Odložený pes na řemenu nebo u volně známého mu předmětu dostane vždy o stupeň nižší známku.

SLÍDĚNÍ S DOHLEDÁVKOU
Tato disciplína se provádí na prostoru 30 x 150 kroků. Rozhodčí vyberou vhodné místo s porostem do výšky 20 cm. Pomocí zálomků se označí výchozí bod, vzdálenost 100 kroků a 150 kroků. Do úseku od 100 do 150 kroků se z boku hodí jeden kus pernaté na PZ a LZ. Na VZPR jeden kus pernaté a jeden kus srstnaté. Pohození zvěře nesmí pes vidět. Vůdce na pokyn rozhodčího vyšle psa z výchozího bodu ke slídění a pomalu postupuje za slídícím psem. V době kdy pes dosáhne zálomku, který označuje 100 kroků, vůdce jedenkrát vystřelí a rovněž dojde k zálomku kde zůstane stát. Pes pokračuje ve slídění tak, že prohledává úsek od 100 do 150 kroků a dohledává pohozenou zvěř. Slídění musí být provedeno proti větru. Časový limit pro tuto práci je 10 minut. Retriever musí přinést veškerou pohozenou zvěř. Práce se ukončí odevzdáním posledního kusu zvěře. Retriever má slídit plynule a vytrvale. Zdravou zvěř nesmí retriever štvát a toto má za následek snížení známky z poslušnosti. Z vyhrazeného prostoru nemá daleko vybíhat. Vůdce při práci může psa ovládat jemnými povely. Tato disciplína prokáže radost z práce, hledání, přinášení stejně jako vytrvalost. Přinesení zvěře se hodnotí samostatně.
Dohledá-li pes pohozenou zvěř (na VZPR oba kusy) za 6 minut od zálomku označujícího 100 kroků, obdrží známku 4, do 8 minut známku 3, do 9 minut známku 2 a do 10 minut známku 1.

PŘINÁŠENÍ VLEČENÉ PERNATÉ ZVĚŘE
Tato disciplína se zkouší tak, aby pes musel přinést kus pernaté zvěře na vzdálenost 150 kroků s přibližně s jedním pravoúhlým hákem v přehledném terénu nebo na volném poli. Vlečka se na zkouškách založí s bažantem. Vlečený bažant se nechá na konci vlečky. Vlečka má být založená v nízkém porostu a po větru. Zakládání vlečky nesmí pes vidět a rozhodčí, který vlečku zakládá, po jejím ukončení odejde v přímém směru nejméně 50 kroků a tam se ukryje. Vůdce přiloží psa na nástřel označený peřím. Asi 20 kroků od nástřelu může být pes veden na vodítku, potom musí být volně vypuštěn. Při vypuštění může pes dostat poslední povel k přinesení zvěře. Za každý další povel se snižuje známka o jeden stupeň. Vůdce může psa nasadit celkem 3krát.
Přinese-li pes zvěř do 4 minut po vypuštění, hodnotí se známkou 4, do 6 minut známku 3, do 8 minut známku 2, do 10 minut známkou 1. Počet nasazení nemá vliv na známku. Zvěř musí být vyspělá a nezávadná. Vlečka nesmí být založena na čerstvě pohnojeném nebo chemicky ošetřeném pozemku.
Na VZPR a ZPR se vlečka založí 200 kroků dlouhá. Způsob přinášení a odevzdání zvěře se hodnotí samostatně v disciplíně přinášení.

PŘINÁŠENÍ VLEČENÉ SRSTNATÉ ZVĚŘE
Zkouší se a hodnotí stejným způsobem jako u zvěře pernaté. Rozdíl je pouze v tom, že tato vlečka se zakládá na vzdálenost 200 kroků a je dvakrát obloukovitě lomená. Vlečka se zakládá s divokým nebo domácím králíkem zbarveným divoce.
Přinese-li pes srstnatou do 6 minut hodnotí se známkou 4, do 8 minut se hodnotí známkou 3, do 10 minut se hodnotí známkou 2 a do 12 minut známkou 1.

NAVÁDĚNÍ NA 2 KUSY PERNATÉ - HANDLING
Tato práce se provádí s větrem v zádech nebo ze strany v poli s ne příliš vysokým porostem. Umístění kusů se provede z protější strany k pozici vůdce se psem na vzdálenost 60m od místa vypuštění psa. Úhel mezi pohozenou zvěří, měřený z výchozího bodu, je asi 90 stupňů. Umístění zvěře a výchozí bod se vyznačí předem tyčemi asi 150cm. Zkoušený pes nesmí pohození sledovat. Vůdce vypustí psa z výchozího bodu a zůstává během práce psa stát. Vůdce může navádět psa viditelným nebo slyšitelným znamením. Přinesení a odevzdání se hodnotí samostatně v disciplíně přinášení.
Hodnocení:
2 donesené kusy za 5 minut - známka 4
2 donesené kusy za 10 minut - známka 3
2 donesené kusy za 15 minut - známka 2
1 donesený kus za 5 minut - známka 2
1 donesený kus za 15 minut - známka 1
žádný donesený kus za 15 minut - známka 0

DOHLEDÁVKA 2 KUSŮ SRSTNATÉ VE ČTVERCI 50x50 m
Na ploše velikosti 50 x 50 m s mladým porostem v lese se pohodí 2ks srstnaté zvěře. Měly by být pohozeny proti větru a mimo dohled vůdce i psa. Vůdce vypustí psa k vyhánění zdravé zvěře a k dohledání zvěře pohozené. Sám nesmí do prostoru vstupovat, ale smí se pohybovat jen po jedné straně. Pes musí nalézt a přinést pohozenou zvěř. Vlastní přinesení a odevzdání zvěře se hodnotí samostatně. Doporučuje se čtverec předem vyznačit.
Hodnocení:
2 donesené kusy za 5 minut - známka 4
2 donesené kusy za 10 minut - známka 3
2 donesené kusy za 15 minut - známka 2
1 donesený kus za 15 minut - známka 1
žádný donesený kus za 15 minut - známka 0

DOHLEDÁVKA STŘELENÉ ZVĚŘE
Tato disciplína, která se zkouší na Field Trials, má vyzkoušet použitelnost psa v lovecké praxi, tj. zda střelenou nebo postřelenou zvěř pernatou, vodní i srstnatou řádně dohledá. Jako dohledávka se tato práce hodnotí jen tehdy, dohledá-li retriever zvěř nosem, nikoliv zrakem. Dohledávka se hodnotí do té doby, než pes přijde do přímého styku s dohledávanou zvěří. Od této doby, kdy pes k této zvěři přijde a prokazatelně o ní ví, se klasifikuje přinášení.

PŘINÁŠENÍ KACHNY Z HLUBOKÉ VODY
Vůdce stojí se psem tak, aby pes viděl vhazování kachny na zrcadlo. Pes může být před výstřelem volný nebo upoutaný na vodítku. Na pokyn rozhodčího imituje vůdce výstřelem skutečný lov a rozhodčí současně vhodí kachnu do vody 10-15 metrů, pak je pes vypuštěn k přinášení. Retriever musí dokázat, že pro kachnu jde s chutí, že dobře plave a kachnu odevzdá vůdci do ruky. Může s kachnou i usednout. Známkou 4 se hodnotí pes, který kachnu přinesl na jeden povel a korektně odevzdal. Uchopení kachny za letku, krk apod. není chyba. Každý další povel k přinesení, uchopení , odevzdání nebo puštění kachny a vzdálení mordy od ní a opětovné uchopení bez povelu, snižují známku vždy o jeden stupeň. Způsob přinesení se hodnotí samostatně. Na ZV se může použít i jiná zvěř, například holub atd.

PŘINÁŠENÍ 2 KACHEN Z HLUBOKÉ VODY - HANDLING
Retriever musí dokázat, že se nebojí vody, že je výborným plavcem a že střelenou vodní zvěř dokáže z vody přinést. Za tím účelem vhodí rozhodčí do hluboké vody 2 střelené kachny do vzdálenosti 10-15 metrů tak, že spolu svírají přibližně úhel 90 stupňů. Vhození kachen do vody nesmí pes vidět. Potom je naváděn pes a musí obě kachny, v časovém limitu 6 minut, postupně přinést. Pes musí být ve vodě ovladatelný a reagovat na pokyny vůdce. Kachny musí pes odevzdat do ruky vůdci nebo s nimi usednout. Způsob přinášení se hodnotí samostatně. Celkovou známku lze snížit za špatné plavání a za špatnou ovladatelnost psa ve vodě.
Hodnocení:
Přinesení 2 kachen do 3 minut - známka 4
Přinesení 2 kachen do 4 minut - známka 3
Přinesení 2 kachen do 5 minut - známka 2
Přinesení 2 kachen do 6 minut - známka 1

PRÁCE V RÁKOSÍ
Pes má radostně prohledávat rákosí a slídit po zvěři. Časový limit je 5 minut. Vůdce postupuje po břehu kolem vodní plochy zarostlé rákosím nebo jiným vyšším porostem, který má pes prohledat a snažit se nalézt a zdvihnout vodní zvěř. Při slídění se nesmí vyhýbat hluboké vodě, má jí přeplavat a prohledat. Na závěr slídění, před slídícího psa, vhodí rozhodčí střelenou kachnu za rákosí tak, aby kachna byla na hluboké vodě a neviděl to pes ani vůdce. Pes musí při slídění kachnu najít a bez povelu přinést. Kachnu pes odevzdá buď vůdci do ruky nebo si může s ní sednout. Známku ovlivňuje způsob pohybu psa v rákosí, systematičnost práce, zájem o nalezení zvěře, množství vydaných povelů a vytrvalost psa. Přinášení se hodnotí samostatně.

DOHLEDÁVKA POHOZENÉ KACHNY V RÁKOSÍ
Rozhodčí vhodí do vzdálenosti asi 5m od břehu do rákosí střelenou kachnu. Vůdce ani pes jí nesmí vidět. Rozhodčí potom zavede vůdce se psem asi 50m od pohozené kachny. Vůdce vypustí psa s povelem "hledej" k dohledání kachny. Dohledávka se musí provádět proti větru. Přinášení se hodnotí samostatně jako při přinášení kachny z hluboké vody.
Hodnocení:
Dohledáno do 5 minut - známka 4
Dohledáno do7 minut - známka 3
Dohledáno do 9 minut - známka 2
Dohledáno do 10 minut - známka 1
nedohledáno do 10 minut - známka 0

PŘINÁŠENÍ ZVĚŘE
Retrieveři jsou skupinou loveckých psů, kteří přinášejí zvěř zásadně s "měkkou mordou". Musí zvěř rychle uchopit do plné mordy, bez těžkostí přinést, odevzdat buď vůdci do ruky nebo s ní před vůdcem usednout. Při hodnocení musí rozhodčí brát v úvahu počasí, únavu psa, vzdálenost ze které musel pes zvěř přinést apod. Vůdce může dát psovi maximálně 3 povely k přinesení. Nepřinese-li pes zvěř ani na třetí povel hodnotí se známkou 0 a na zkouškách neobstojí. Rozhodčí si dělají poznámky o přinášení psa ve všech disciplinách, kde měl pes možnost přinášet zvěř a ze všech takto získaných známek vypočtou aritmetický průměr jako známku výslednou.

NÁSLEDOVÁNÍ
Myslivec má mít při odstřelu spárkaté zvěře psa vždy při sobě, aby mohl v případě postřelení zvěře tuto co nejdříve dohledat. Při zkoušení musí pes ukázat, že rozlišuje následování a volnou chůzi lesem. Zkouší se na lesní cestě, loveckém chodníku, okraji lesa apod., před práci na pobarvené stopě spárkaté zvěře.
Vůdce postupuje velmi pomalu, pes jde neupoutaný nebo upoutaný na vodítku, za ním nebo vedle jeho levé nohy. Pes musí myslivce sledovat pozorně, klidně a tiše, musí se dát nenápadným tichým povelem zastavit a stejným způsobem uvést do pohybu. Jakékoliv nápadnější pokyny vůdce, které odporují myslivecké praxi, jsou při následování nepřípustné a snižují známku z výkonu. Asi po 50 krocích se vůdce zastaví, vyčká na místě 30 vteřin, pes musí sedět nebo ležet. Potom se opět rozejdou a asi po 50 krocích se oba zastaví, pes si sedne nebo lehne a vůdce vystřelí. Pes musí zůstat naprosto klidný. Po výstřelu vůdce upoutá psa na vodítko.
Před započetím následování musí vůdce rozhodčím nahlásit jak jej bude pes následovat. Upoutaný pes je vždy klasifikován o jeden stupeň méně.

PRÁCE NA POBARVENÉ STOPĚ SPÁRKATÉ ZVĚŘE
Zkouší se na uměle pobarvené, 500 kroků dlouhé stopě spárkaté (zpravidla srnčí) zvěře. Asi v polovině barvy se založí pobarvené lože a řádně se označí. Celkem je stopní dráha 2x lomená. Na založení jedné stopy se použije 0,3 l barvy (vepřová nebo ovčí krev, případně jakákoliv barva spárkaté zvěře). Pes se nasadí na stopu do 1 hodiny po jejím založení. Po založení stopy poznamená rozhodčí, který jí zakládal, přesný čas jejího založení, podepíše se a lístek připevní u začátku stopy. Tento časový údaj si rovněž rozhodčí poznamená do zápisníku, který má u sebe pro případný protest. Zakazuje se zakládat pobarvenou stopu proti směru stopní dráhy. Vzdálenost jednotlivých stopních drah nesmí být menší než 150 kroků. Barvy zakládají zásadně rozhodčí. Barva se kape z láhve přes větvičky vsunuté do jejího hrdla, nebo z láhve z umělé hmoty se šroubovacím uzávěrem s dírkou. Zvěř položená na konci barvy musí být řádně zašitá v místě vývrhu. Vstřel a výstřel se ponechají nezašité. Na jejím konci musí vždy ležet kus spárkaté zvěře. Spárkatá zvěř se nejprve položí na řádně označeném nástřelu a odtud se nese po každé dráze. Na loži se chvíli odloží. Kus na konci barvy musí být stejný, jakým byla zhotovená stopní dráha. Dráhy se předem vyznačují na stromech buď papírky pro směr dopředu i dozadu nebo zpředu lístky a zezadu barvou.Značky, při zakládaní barvy, pro směr dopředu se ponechají na prvních 20 krocích pro lepší orientaci.
Pes může barvu vypracovat jako vodič na řemeni, oznamovač, nebo hlasič. Při práci jako oznamovač nebo hlasič musí retriever vždy k loži dojít na řemeni.

a) vodič na řemeni
Pes vede svého vůdce na barvářském řemeni nejméně 5 m dlouhém až na konec dráhy, kde leží zhaslá zvěř. Známkou 4 se jeho výkon hodnotí tehdy, může-li vůdce psa sledovat volným krokem, ne klusem nebo dokonce během. Sejde-li ze stopy a sám se opraví, nepovažuje se to za chybu. Po celý čas musí být zřejmé, že pes je v barvářském řemeni zalehlý, že sleduje stopu s jistotou. Sejde-li však z barvy, musí alespoň jeden rozhodčí postupovat za ním a po 30 krocích ho zatroubením zastaví. Potom jsou vůdce a pes vráceni do místa, kde sešli z barvy, musí si jí sami najít a pokračovat po ní. Za každou takovou opravu se snižuje známka o jeden stupeň. Vůdce se po celou barvu nesmí otáčet, aby sledoval správný směr podle zadních značek. Za každé otočení se rovněž sníží známka o jeden stupeň. Na barvu se pes může znovu, po chybě, nasadit nejvýše třikrát. Každé nové nasazení snižuje známku o jeden stupeň tak, že vypracování celé barvy až po třetím zbloudění a vrácení se na stopu se hodnotí známkou 1.
Retriever může, při práci na barvě jako vodič pobarvenou stopní dráhu vypracovat také volně, v těsném kontaktu s vůdcem. Za práci volně se připočítávají až dva body.

b) oznamovač
Před započetím této disciplíny musí vůdce ohlásit rozhodčímu, jakým způsobem mu pes oznámí dosledovanou zvěř. Od nástřelu po lože pracuje pes na řemeni vždy jako vodič. U lože ho vůdce vypustí a zbytek dráhy musí pes vypracovat volně, zvěř si ověří a vrátí se pro vůdce, který čeká na místě vypuštění. V případě,že pes mine lože bude pokračovat až do konce jako vodič, ale známka se mu sníží o jeden stupeň. Rozhodčí na konci dráhy sleduje, zda si pes zvěř ověřil. Po odběhnutí psa od kusu zvěře oznámí rozhodčí zatroubením, že pes u zvěře byl a že se vrací. Po příchodu k vůdci musí mu pes dříve ohlášeným způsobem oznámit, že zvěř našel a snažit se vůdce dovést ke zvěři. Pes se musí pro vůdce vrátit do 10 minut od vypuštění. Selže-li pes, (jako oznamovač může být vypuštěn pouze dvakrát) může vůdce požádat rozhodčího, aby mohl pes vypracovat zbytek barvy znovu jako vodič na řemeni. Známka za výkon se mu však sníží o jeden stupeň za každé nové nasazení na loži. Vůdce může psa při této práci povzbuzovat tak jak je zvykem v lovecké praxi. Přinese-li pes srnčí místo oznámení, práce se ukončí a pes se ohodnotí jako vodič známkou 3.

c) hlasič
Až k loži pracuje vždy pes jako vodič na řemeni. U lože jej vůdce vypustí a zůstane stát na místě. Pes musí samostatně dosledovat kus a do 10 minut začít u něj hlásit. Hlášení musí trvat až do příchodu vůdce ke zvěři. Pes se nesmí žádným způsobem povzbuzovat nebo nutit hlásit. Není závadou, jsou-li v hlášení krátké odmlky. Selže-li pes, (jako hlasič může být vypuštěn pouze dvakrát), může vůdce požádat rozhodčího, aby mohl pes vypracovat zbytek barvy znovu jako vodič na řemeni. Jestliže pes mine lože, postupuje se jako u oznamovače. Známka za výkon se mu však sníží o jeden stupeň. Přinese-li pes srnčí místo hlášení, práce se ukončí a pes se ohodnotí známkou 3 jako vodič.