logo

  Termíny     Řády     Tituly  

     CACT   
 • čekatelství šampionátu práce ČR 
 • zadává se nejlepšímu jedinci plemene, který se umístil na 1. místě v I. ceně 
 • zadává se na mezinárodních, národních nebo klubových zkouškách, konaných v ČR. 
 • je podkladem pro získání Šampionátu práce ČR.
   - pro přiznámí šampiona práce ČR je třeba získat 3x CACT minimálně ve 2 výcvikových sezónách
   - minimálně 1x CACT musí být z mezinárodních, národních, nebo republikových zkouškách.
 •     
     Res. CACT   
 • může se zadat dalšímu jedinci plemene, který se umístil na 2. místě v I. ceně 
 • použití Res. CACT je obdobné jako použití Res. CAC
   - získá-li CACT jedinec s již potvrzeným titulem Šampión práce ČR, přizná se CACT psu, který obdržel Res. CACT.
 •     
     CACIT   
 • čekatelství mezinárodního šampionátu práce
   - pro přiznání mez. šampiona práce je třeba získat 2x CACIT od 2 rozhodčích ve 2 zemích, nebo na akcích 2 klubů různých národností
   - tyto CACITy musí být spojeny se dvěma 1. cenami z mezinárodních zkoušek z výkonu získaných na mezinárodní soutěži pod patronátem FCI.
   - navíc ve stáří minimálně 15 měsíců získat alespoň „velmi dobrý“, na mezinárodní výstavě psů pořádané pod patronátem FCI, v mezitřídě, třídě pracovní, nebo otevřené.
 •     
     Res. CACIT   
 • lze převést na CACIT na žádost majitele psa, který získal R.CACIT, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
   - 1. CACIT byl udělen psovi, který je již Mez. šampiónem práce, nebo již získal 2 x CACIT (i když mu nebyl titul Mez. šampiona potvrzen)
   - 2. CACIT byl udělen psovi, který nemá 3 generační rodokmen uznaný FCI.
   - 3. CACIT byl udělen psovi, který je podle pravidel FCI příliš mladý na to, aby mohl být navržen na CACIT